Vi rút corona 2019 có lây qua thực phẩm...

Vi rút corona 2019 (hay gọi theo tên khoa học là coronavirus 2019) là vi …